Algemene Huurvoorwaarden Casa Horadada

Wanneer u een boeking maakt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande algemene huurvoorwaarden.

 1. Boeken en betalen

  1. U kunt telefonisch of via mail boeken.
  2. Boekingen zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingsopdracht worden de algemene boekingsvoorwaarden van kracht. De huurder dient deze algemene huurvoorwaarden na te volgen.
  3. Er zijn geen boekingskosten.
  4. Iedere boekingsopdracht wordt definitief wanneer de huursom, € 350 waarborg en € 130 voor de eindschoonmaak is voldaan. De gewenste periode wordt 2 weken voorbehouden; indien binnen deze 14 dagen geen betaling werd ontvangen, wordt de periode terug opengezet voor andere geïnteresseerden en zal de boeking geannuleerd worden.

 2. Annuleren

  1. Annuleringen dienen per e-mail te worden doorgegeven. Na ontvangst van de annulering wordt een annuleringsbevestiging per e-mail verstuurd.
  2. De huurder kan elke boeking kosteloos annuleren binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum. Reeds gestorte bedragen worden teruggestort.    Dit geldt enkel indien de boekingsdatum meer dan 1 maand voor de verblijfsdatum valt.
  3. Bij annulering tot 2 maand voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.
  4. Bij annulering tussen 2 maand en 1 maand voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 75% van de huursom.
  5. Bij annulering binnen de laatste maand voor aanvang van uw verblijf, bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.

 3. Verplichtingen van de huurder

  1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
  2. Om misverstand te voorkomen, meldt de huurder bij aankomst zo snel mogelijk eventueel vastgestelde schade of defecten aan de sleutelbeheerder zodat deze de gelegenheid heeft dit zelf vast te stellen.
  3. Gelieve ook de door uzelf veroorzaakte schade bij vertrek te melden aan de sleutelbeheerder. 
  4. Een klacht na het verblijf is enkel van toepassing als deze gestaafd is met bewijskrachtig materiaal zoals foto’s, bewijzen van conversaties en uitwisselingen die met de verhuurder of de sleutelbeheerder hebben plaatsgevonden.
  5. De woning is rookvrij; er mag dus niet gerookt worden in de woning.
  6. Het is verboden de casa te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen te organiseren, dit om de kwaliteit van de woning te waarborgen.
  7. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Bij herhaalde klachten wordt de toegang tot de woning ontzegd.
  8. De huurder wordt aangeraden verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).

 4. Verplichtingen van de verhuurder

  1. De verhuurder garandeert dat de woning overeenstemt zoals weergegeven op de website en dat ze geschikt is voor het daarin vermelde maximum aantal personen.
  2. De verhuurder garandeert bovendien de goede staat van onderhoud, zuiverheid en werking, alsook de geschiktheid van de woning, het buitenmeubilair en het zwembad.
  3. Indien de huurder een gebrek of een defect vaststelt dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden aan de sleutelbeheerder.
  4. De verhuurder kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor:
   1. Verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan de huurder tijdens zijn verblijf in de vakantiewoning.
   2. Geluidsoverlast of andere ongemakken ten gevolge van wegenwerken of bouwactiviteiten in de buurt van uw vakantiewoning.
   3. Voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen enz.

  5. Maximaal aantal personen

Er kunnen maximaal 6 personen verblijven in het huis (+ 1 kinderbedje en – stoel ter beschikking).  Dit aantal mag niet overschreden worden.

 1. Verblijf huisdieren

Huisdieren zijn niet toegelaten in de woning.  Bij aanwezigheid van huisdieren wordt de toegang tot de woning ontzegd.

 1. Uur van aankomst en vertrek

De huurder respecteert de aankomst- en vertrekuren die worden afgesproken met de sleutelbeheerder. Er moet voldoende tijd zijn voor de schoonmaak tussen het vertrek van de vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.
Vertrek: voor 11u
Aankomst: vanaf 16u

 1. Bed- en badlinnen

Bed- en badlinnen worden gratis ter beschikking gesteld. (1badhandoek en 2 handdoeken)

 1. Tussentijdse schoonmaak / tussentijds verversen van bed- en badlinnen

Er kan een tussentijdse schoonmaak of tussentijds verversen van bed- en badlinnen worden gevraagd.  Dit dient te worden afgesproken met de sleutelbeheerder en rechtstreeks aan de sleutelbeheerder te worden betaald.  Afhankelijk van de uit te voeren taken, kan dit afwijken van de kosten van de eindschoonmaak.

 1. Eindschoonmaak

De eindschoonmaak wordt altijd uitgevoerd door een poetsteam en wordt aangerekend bij boeking van het verblijf.

 1. Het einde van het verblijf – Vertrek

Aan het einde van het verblijf zal de sleutelbeheerder een korte controle doen van de woning en de sleutel in ontvangst nemen. 

 1. Huisvuil

De huurder brengt zelf het afval naar de containers aan het begin van de straat.

 1. Waarborg

  1. De waarborg dient om eventuele schade te vergoeden.
  2. Klachten in verband met de inventaris – die ter beschikking is in de woning in de welkomstmap – en bestaande schade, worden aanvaard tot 24 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de sleutelbeheerder.
  3. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hemzelf/haarzelf, medehuurders of eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de verhuurder.
  4. De controle van de vakantiewoning gebeurt bij de eindschoonmaak.
  5. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom twee weken na verblijf via bankoverschrijving terugbetaald. Is deze waarborg onvoldoende hoog om de schade te dekken, is de huurder verplicht een aanvullende betaling te doen.

 2. Overmacht

  1. De huurder zal geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding als het verblijf gedeeltelijk of volledig geannuleerd wordt in het geval van overmacht. 
  2. Overmacht is hier gedefinieerd als elke abnormale en onvoorziene omstandigheid, onafhankelijk van de wil van de verhuurder en waarvan de gevolgen niet vermeden hadden kunnen worden ondanks alle zorgvuldig genomen maatregelen.
  3. Bijvoorbeeld, zonder dat deze lijst beperkend is: onweer, brand, overstroming, droogte, andere uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurramp, vervuilingsramp, epidemieën, pandemieën, quarantainemaatregelen, het (af)sluiten van grenzen of geografische regio’s, terrorisme, oorlog …

 3. Wijziging van de huurvoorwaarden

De verhuurder kan deze huurvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. De gewijzigde huurvoorwaarden worden onmiddellijk van kracht na hun wijziging. Deze worden ook meegedeeld aan de klanten die reeds hun boeking hebben vastgelegd.